نوشته شده در تاريخ 15 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |

دانلود از Trainbitدانلود از Mediafire
دانلود آلبوم شقایق
دانلود آلبوم پرنده مهاجر
دانلود آلبوم به من نگو..
دانلود آلبوم چشم من
دانلود آلبوم نازنین
دانلود آلبوم فریاد زیر آب
دانلود آلبوم سال 2000
دانلود آلبوم زندونی
دانلود آلبوم نون و پنیر
دانلود آلبوم آهای مردم
دانلود آلبوم هم صدا
دانلود آلبوم جنگل
دانلود آلبوم ندیم
دانلود آلبوم سفره سین
دانلود آلبوم صحنه-1
کنسرت نون و پنیر
آلبوم بچه های ایران
دانلود آلبوم صحنه-2
دانلود آلبوم نفرین نامه
دانلود آلبوم امان از
دانلود آلبوم نیستی
دانلود آلبوم آشفته بازار
دانلود آلبوم خاک خسته
دانلود آلبوم مسبب
دانلود آلبوم گل بیتا
دانلود آلبوم صحنه-3
دوباره می سازمت وطن
دانلود آلبوم رومی
دانلود آلبوم راه من
آلبوم خاک خوب مهربانی
دانلود آلبوم دیوار
دانلود آلبوم دلبر
آلبوم داریوش امروز
آلبوم کنسرت در پالاس
دانلود آلبوم محتاج
آلبوم خاموش نمیرید
آلبوم قهرمانان وطن
آلبوم معجزه ی خاموش
دنیای این روزای من
دانلود آلبوم انسان
دانلود آلبوم شقایق
دانلود آلبوم پرنده مهاجر
دانلود آلبوم به من نگو..
دانلود آلبوم چشم من
دانلود آلبوم نازنین
دانلود آلبوم فریاد زیر آب
دانلود آلبوم سال 2000
دانلود آلبوم زندونی
دانلود آلبوم نون و پنیر
دانلود آلبوم آهای مردم
دانلود آلبوم هم صدا
دانلود آلبوم جنگل
دانلود آلبوم ندیم
دانلود آلبوم سفره سین
دانلود آلبوم صحنه-1
کنسرت نون و پنیر
آلبوم بچه های ایران
دانلود آلبوم صحنه-2
دانلود آلبوم نفرین نامه
دانلود آلبوم امان از
دانلود آلبوم نیستی
دانلود آلبوم آشفته بازار
دانلود آلبوم خاک خسته
دانلود آلبوم مسبب
دانلود آلبوم گل بیتا
دانلود آلبوم صحنه-3
دوباره می سازمت وطن
دانلود آلبوم رومی
دانلود آلبوم راه من
آلبوم خاک خوب مهربانی
دانلود آلبوم دیوار
دانلود آلبوم دلبر
آلبوم داریوش امروز
آلبوم کنسرت در پالاس
دانلود آلبوم محتاج
آلبوم خاموش نمیرید
آلبوم قهرمانان وطن
آلبوم معجزه ی خاموش
دنیای این روزای من
دانلود آلبوم انسان

                                                       ««لیست تکمیل شد»»
برچسب‌ها: فول ابوم داریوش, البوم چشم من داریوش, دانلود فول البوم داریوش, داریوش اقبالی, داریوش
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ: بالای نی


شاعر: شهیار قنبری


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: عبدی یمینی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ: چی بگم


شاعر: بابک بیات


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: بابک بیات
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ:
سفره سین

شاعر: زویا زاکانیان


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: داود اردلان
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ: عصر ما


شاعر: -


خواننده: هاتف

آهنگ ساز: -
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
انلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ: کودکی ها


شاعر: -


خواننده: هاتف

آهنگ ساز: -
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ: ساده


شاعر: -


خواننده: هاتف

آهنگ ساز: -
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: سفره سین

نام آهنگ: خسته نشو


شاعر: -


خواننده: هاتف

آهنگ ساز: -
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم سفره سین
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: ندیم


شاعر: ایرج رزمجو


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: صادق نجوکی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: روزگار نامهربون


شاعر: ایرج رزمجو


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: صادق نجوکی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: نشانی از تو میبینم


شاعر: ایرج رزمجو


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: صادق نجوکی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: فاجعه


شاعر: ایرج جنتی عطایی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: داریوش اقبالی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: به من نگو دوست دارم


شاعر: مصطفی جاویدان


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: پرویز مقصدی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: عشق بی حاصل


شاعر: ایرج جنتی عطایی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: پرویز مقصدی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: چی میشه گفت


شاعر: ایرج رزمجو


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: پرویز مقصدی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 15 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: بوی خوب گندم


شاعر: شهیار قنبری


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: واروژان
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 1 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: گذشته های دور


شاعر: ایرج رزمجو


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: پرویز مقصدی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 1 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: بوی خوب گندم


شاعر: شهیار قنبری


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: واروژان
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 1 Sep 2013 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: ندیم

نام آهنگ: رهایی


شاعر: مسعود امینی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: منصور ایران نژاد
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: داریوش, داریوش اقبالی, داریوش خواننده, دانلود آلبوم های داریوش, دانلود آلبوم ندیم
نوشته شده در تاريخ 20 Jul 2013 توسط داریوش اقبالی |
سلام دوستان عزیز در صورت حذف  یا (ف ** ت ر)شدن وبلاگ به ادرس جدید مراجعه کنید:

www.dariush-song2.blogfa.com


نوشته شده در تاريخ 24 Jan 2013 توسط داریوش اقبالی |
نوشته شده در تاريخ 24 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: جنگل

نام آهنگ: وطن


شاعر: ایرج جنتی عطایی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: خوزه فیلسیانو
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: دانلود اهنگ داریوش, دانلود اهنگ وطن, دانلود البوم جنگل, جنگل, داریوش, داریوش اقبالی, خواننده داریوش
نوشته شده در تاريخ 23 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: جنگل

نام آهنگ: مرگ شب


شاعر: ایرج جنتی عطایی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: پرویز مقصدی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: دانلود اهنگ مرگ شب, دانلود اهنگ داریوش, اهنگ مردشب, دانلود البوم جنگل, داریوش, داریوش اقبالی, خواننده داریوش, داریوش خواننده
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: هم صدا


شاعر: اردلان سرفراز


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: فرید زولاند
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: دانلود داریوش اقبالی, دانلود اهنگ داریوش, دانلود اهنگ هم صدا, داریوش, دانلود اهنگ هم صدا البوم هم صدا
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: خانه سرخ


شاعر: ایرج جنتی عطایی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: داود بهبودی
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: دانلود اهنگ داریوش اقبالی, دانل د اهنگ خانه سرخ, داریوش, دانلود البوم همصدا, دانلود اهنگ خانه سرخ البوم هم صدا
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: سال 2000


شاعر: اردلان سرفراز

خواننده: داریوش

آهنگ ساز: منوچهر چشم آذر

دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: دانلود اهنگ سال2000, دانلود اهنگ داریوش, داریوش خواننده, دانلود اهنگ سال2000 البوم هم صدا
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: روله


شاعر: علیرضا شجاعی پور


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: احمد پژمان
دانلود از Mediafire

برچسب‌ها: دانلود الیوم همصدا, دانلوداهنگ روله داریوش, دانلود داریوش, دانلود داریوش خواننده, دانلود اهنگ روله البوم همصدا داریوش
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: پند حافظ


شاعر: اردلان سرفراز


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: فرید زولاند
دانلود از Mediafire
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: وطن


شاعر: ایرج جنتی عطایی


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: خوزه فیلسیانو
دانلود از Mediafire
نوشته شده در تاريخ 21 Dec 2012 توسط داریوش اقبالی |
دانلود از Trainbit نام آلبوم: هم صدا

نام آهنگ: گلایه


شاعر: اردلان سرفراز


خواننده: داریوش

آهنگ ساز: منوچهر چشم آذر
دانلود از Mediafire
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر